Türler

Veri tabanı 16 farklı fungus cinsine ait 124 farklı fungus türünün 228 farklı referans suşuna ait DNA dizi bilgilerini içermektedir. Tüm genom DNA dizi bilgileri GenBank'da bulunan 41 farklı türün bilgileri de veri bankasına eklenmiştir. Proje kapsamında çalışılan referans suş listesi aşağıda verilmiştir. MLSA yazılımını kullanmak isteyen araştırmacılar sadece aşağıdaki türlerin tespitini yapabilecektir. MLSA veri tabanı genişletilerek tespit edilebilen tür sayısının arttırılması hedeflenmektedir.

Cins Tür Referans Suş No.
Alternaria Alternaria alternariae CBS 116328
CBS 126989
Alternaria alternata CECT 20560
CECT 20923
Alternaria atra CBS 101140
CBS 747.68
Alternaria citri CBS 106.27
CBS 192.81
Alternaria cucurbitae CBS 183.44
CBS 483.81
Alternaria longipes CBS 655.96
CBS 917.96
Alternaria tenuissima CBS 686.68
CBS 880.95
Aspergillus Aspergillus aculeatus CBS 117783
CBS 721.96
Aspergillus carbonarius CECT 2086
CECT 20384
Aspergillus clavatus CECT 2673
CECT 2674
Aspergillus flavus CECT 2687
CECT 20802
Aspergillus foetidus var. Acidus CECT 20388
CECT 20389
Aspergillus fumigatus CECT 2071
CECT 20827
Aspergillus minisclerotigenes CBS 117620
CBS 117633
Aspergillus neoniger CBS 115656
CBS 115657
Aspergillus nidulans CBS 129193
CBS 129197
Aspergillus niger CECT 2088
CECT 20385
Aspergillus nomius CBS 123901
CBS 260.88
Aspergillus ochraceus CECT 2093
CECT 2948
Aspergillus oryzae CECT 2094
CECT 2095
Aspergillus parasiticus CECT 2680
CECT 2681
Aspergillus sojae CBS 100929
CBS 100930
Aspergillus tamarii CBS 118098
CECT 20399
Aspergillus terreus CECT 20365
CECT 20404
Aspergillus tubingensis CECT 2575
CECT 20393
Aspergillus ustus CBS 121617
CBS 133.55
Aspergillus versicolor CECT 2814
CECT 2903
Aspergillus westerdijkiae CBS 134398
CBS 112803
Chaetomium Chaetomium globosum CBS 171.52
Cladosporium Cladosporium cladosporioides CECT 2110
CECT 20805
Cladosporium cucumerinum CBS 177.54
CECT 2107
Cladosporium herbarum CBS 121.47
CECT 20904
Cladosporium macrocarpum CBS 121623
CBS 299.67
Cladosporium oxysporum CBS 115324
CECT 20421
Cladosporium sphaerospermum CBS 117728
CBS 122.47
Cladosporium variabile CBS 121635
CBS 195.54
Eurotium Eurotium amstelodami CECT 2586
CECT 20298
Eurotium chevalieri CBS 121704
CECT 20300
Eurotium herbariorum CECT 2922
CECT 20301
Fusarium Fusarium acuminatum CBS 102796
CBS 334.75
Fusarium avenaceum CBS 239.94
CBS 100100
Fusarium culmorum CECT 20493
CECT 20494
Fusarium dimerum CBS 108944
CBS 110141
Fusarium equiseti CBS 185.34
CECT 20925
Fusarium graminearum CECT 20270
CECT 20924
Fusarium incarnatum CBS 123566
CBS 132821
Fusarium oxysporum CECT 20920
CECT 20496
Fusarium poae CECT 20165
Fusarium proliferatum CECT 20569
CECT 20546
Fusarium sambucinum CBS 187.34
CBS 146.95
Fusarium solani CBS 115323
CECT 20232
Fusarium sporotrichioides CECT 20166
CBS 115700
Fusarium subglutinans CBS 119831
CBS 215.76
Fusarium tricinctum CBS 253.50
CECT 20150
Fusarium verticillioides CBS 114579
CECT 20926
Graphiopsis Graphiopsis chlorocephala CBS 100405
CBS 213.73
Microascus Microascus manginii CBS 254.69
CBS 285.64
Mucor Mucor circinelloides CECT 20765
CBS 120584
Mucor mucedo CBS 640.67
CECT 2653
Mucor plumbeus CECT 20422
CECT 20552
Mucor racemosus CECT 2670
CECT 20821
Neosartorya fischeri Neosartorya fischeri CBS 544.65
CBS 832.88
Paecilomyces variotii Paecilomyces variotii CECT 2983
CECT 20360
Penicillium Penicillium aethiopicum CBS 109575
CBS 109602
Penicillium atramentosum CBS 243.73
CBS 291.48
Penicillium aurantiocandidum CECT 20274
Penicillium aurantiogriseum CECT 2918
CECT 20226
Penicillium brasilianum CBS 253.55
CBS 334.74
Penicillium brevicompactum CECT 2316
CECT 20227
Penicillium camemberti CECT 2267
CECT 20271
Penicillium carneum CBS 112297
CBS 466.95
Penicillium chrysogenum CECT 2668
CECT 20273
Penicillium citreonigrum CECT 20426
CECT 20438
Penicillium citrinum CECT 20794
CECT 20822
Penicillium commune CBS 216.30
CECT 20767
Penicillium corylophilum CECT 2270
CECT 2273
Penicillium crustosum CBS 110074
CBS 110075
Penicillium cyclopium CBS 101136
CBS 114.74
Penicillium digitatum CECT 2954
CECT 20795
Penicillium discolor CBS 222.92
CBS 474.84
Penicillium echinulatum CBS 112289
CBS 347.97
Penicillium expansum CECT 2278
CECT 2280
Penicillium freii CBS 112022
CBS 292.97
Penicillium funiculosum CECT 2914
Penicillium glabrum CECT 20553
CECT 20826
Penicillium griseofulvum CECT 2605
CECT 2919
Penicillium hirsutum CBS 110099
CBS 135.41
Penicillium hordei CECT 2290
Penicillium islandicum CECT 2762
Penicillium italicum CECT2294
CECT 20332
Penicillium melanoconidium CBS 110149
CBS 115506
Penicillium nalgiovense CBS 109608
CBS 257.94
Penicillium nordicum CBS 606.68
CECT 20766
Penicillium olsonii CBS 232.60
CBS 349.61
Penicillium oxalicum CBS 219.30
CBS 838.96
Penicillium palitans CBS 107.11
CBS 112205
Penicillium paneum CBS 101032
CBS 114483
Penicillium polonicum CECT 20933
Penicillium purpurogenum CECT 20436
CECT 20441
Penicillium roqueforti CECT 2905
CECT 20509
Penicillium sclerotigenum CBS 112566
CBS 343.59
Penicillium solitum CBS 470.84
CECT 20818
Penicillium verrucosum CBS 190.72
CECT 2906
Penicillium viridicatum CBS 101034
CECT 2320
Penicillum hordei CBS 704.68
Petromyces Petromyces alliaceus CBS 511.69
CBS 536.65
Phoma Phoma glomerata CECT 20262
Rhizopus Rhizopus oryzae CECT 2774
CECT 2672
Rhizopus stolonifer CECT 2344
CBS 263.28
Scopulariopsis Scopulariopsis brevicaulis CECT 2984
CECT 2085
Scopulariopsis flava CBS 119.43
CBS 207.61
Scopulariopsis fusca CBS 102829
CBS 668.74
Stachybotrys Stachybotrys chartarum CBS 114313
CBS 119366
Talaromyces Talaromyces funiculosus CBS 235.94
Talaromyces islandicus CBS 117284
Talaromyces piceus CBS 250.56
CBS 350.61
Talaromyces radicus CBS 100488
CBS 100489
Talaromyces ruber CBS 101144
CBS 132700
Talaromyces rugulosus CBS 111.64
CBS 371.48
Talaromyces verruculosus CBS 193.69
CBS 624.72
Trichoderma Trichoderma harzianum CECT 2928
CECT 2413
Trichoderma longibranchiatum CECT 2412
CECT 723
Trichoderma virens CECT 2460
CECT 20214
Trichotecium Trichotecium roseum CECT 2410
CECT 20223
Wallemia sebi Wallemia sebi CBS 120010
CECT 20820